Drzewo Genealogiczne Rodzin: Kaweckich i Żurawskich

Pedigree map of Stanisław Szlenk


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
6 individuals are missing birthplace map coordinates: Stanisław Szlenk, Walenty Szlenk, Anna Wieczorek, Jakub Wieczorek, Maria Rzadkowska, Grzegorz Wieczorek.