Drzewo Genealogiczne Rodzin: Kaweckich i Żurawskich

Pedigree map of Kazimierz Stalmach


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
9 individuals are missing birthplace map coordinates: Kazimierz Stalmach, Franciszek Stalmach, Olimpia Wieczorek, Jan Wieczorek, Agnieszka Veith, Jakub Wieczorek, Maria Rzadkowska, Karol Veith, Karolina Schönfelder.