News
Dostęp do pełnego drzewa
Wednesday, August 22, 2007 5:18 PM

Informacje o żyją…cych osobach są dostę™pne tylko po zalogowaniu. Tymczasowo dostę™pne jest konto: login <B>test</B> hasło <B>test123</B><BR> Wszystkim chę™tnym osobom z rodziny zakł‚adam konta - dzię™ki kontu bę™dzie rozpoczynać‡ się™ zawsze od swojego drzewa, a nie od mojego. Dodatkowo konto daje moźliwość edycji i poprawiania danych.

Favorites
Top 10 given names

Males

Given names
Given name Individuals
Jan 18
Józef 16
Andrzej 11
Kazimierz 10
Stanisław 9
Jerzy 9
Piotr 8
Mieczysław 8
Wojciech 7
Tomasz 7

Females

Given names
Given name Individuals
Maria 21
Krystyna 14
Anna 11
Zofia 10
Agnieszka 10
Barbara 10
Elżbieta 9
Katarzyna 8
Antonina 8
Ewa 8
Top 10 surnames
Drzewo Genealogiczne Rodzin: Kaweckich i Żurawskich
Who is online
No signed-in and no anonymous users