News
Dostęp do pełnego drzewa
Wednesday, August 22, 2007 5:18 PM

Informacje o żyjących osobach są dostępne tylko po zalogowaniu. Tymczasowo dostępne jest konto: login test hasło test123
Wszystkim chętnym osobom z rodziny zakładam konta - dzięki kontu będzie rozpoczynać się zawsze od swojego drzewa, a nie od mojego. Dodatkowo konto daje moźliwość edycji i poprawiania danych.

Favorites
Top 10 surnames
Top 10 given names

Males

Given names
Given name Individuals
Jan 18
Józef 16
Andrzej 11
Kazimierz 10
Jerzy 9
Stanisław 9
Mieczysław 8
Piotr 8
Antoni 7
Tomasz 7

Females

Given names
Given name Individuals
Maria 21
Krystyna 14
Anna 11
Agnieszka 10
Barbara 10
Zofia 10
Elżbieta 9
Antonina 8
Ewa 8
Joanna 8
Drzewo Genealogiczne Rodzin: Kaweckich i Żurawskich
Who is online
No signed-in and no anonymous users