News
Dostęp do pełnego drzewa
Wednesday, August 22, 2007 5:18 PM

Informacje o żyjących osobach są dostępne tylko po zalogowaniu. Tymczasowo dostępne jest konto: login test hasło test123
Wszystkim chętnym osobom z rodziny zakładam konta - dzięki kontu będzie rozpoczynać się zawsze od swojego drzewa, a nie od mojego. Dodatkowo konto daje moźliwość edycji i poprawiania danych.

Favorites
Top 10 surnames
Surnames
Surname Individuals
???
22
Grabowska
14
Grabowski
13
Panejko
20
Stajno
13
Szemczak
16
Szlenk
12
Veith
14
Wieczorek
54
Wieczorkiewicz
21
Top 10 given names

Males

Given names
Given name Individuals
Jan 18
Józef 16
Andrzej 11
Kazimierz 10
Jerzy 9
Stanisław 9
Mieczysław 8
Piotr 8
Antoni 7
Tomasz 7

Females

Given names
Given name Individuals
Maria 21
Krystyna 14
Anna 11
Barbara 11
Agnieszka 10
Zofia 10
Elżbieta 9
Antonina 8
Ewa 8
Joanna 8
Drzewo Genealogiczne Rodzin: Kaweckich i Żurawskich
Who is online
No signed-in and no anonymous users